Att huset stod
kvar var ett under, det sade alla. ”Ett under är det, att huset står kvar”. Det
var så dom sa, ja, det var faktiskt så alla sade. Inte konstigt att huset fick
ett sådant rykte efter den smällen. Det måste vara hemsökt av onda andar och
elaka tingestar sades det. ”hemsökt är huset, det kan jag säga”. Så sa de, de
kunde säga att huset var hemsökt, men ingen gav någonsin några bevis på det.
Ingen vågade sig in eller ens i närheten av huset efter smällen, de var för
rädda.